Till innehåll på sidan

Gator och vägunderhåll samt vinterväghållning

Snöröjningsenheterna åker ut när det under pågående snöfall kommit 5 cm blötsnö, 10 cm torr snö eller vid drivbildning.

Här snöröjer kommunen

  • Kommunala vägar där kommunen är huvudman för allmän platsmark (gator) omfattas av kommunal snöröjning inklusive halkbekämpning samt uppsättning av snökäppar, vilka som är kommunala vägar kan du se i kartan 
  • Enskilda vägar som får statligt driftbidrag eller kommunalt vägbidrag är berättigad till snöröjning samt uppsättning av snökäppar 
  • Vägar till viktigare kommunala verksamheter, exempel vatten- och reningsverk, skolor 
  • Enskilda vägar med bra standard och hög andel mantalsskrivna, samt att det finns en ekonomiskt försvarbar lösning, omfattas av kommunal snöröjning. För dessa vägar beslutar och bekostar väghållaren halkbekämpning

Kommunen använder huvudsakligen grus men vid vissa tillfällen och på vissa platser, används även salt/sand.

 

 

Sandupptagning under våren på kommunens gator 

På våren startar arbetet med att sopa bort grus och sand från våra kommunala gator i Mörbylånga kommun.
Tänk på att underlätta för maskinföraren genom att inte parkera på gatorna mellan klockan 07.00-16.00, då sopningen pågår. 

Sopa gärna ut sand och grus från trottoaren ut i gatan, men undvik att sopa ut löv och grenar, då detta kan fastna i sopmaskinen. 

Tömning av papperskorgar och allmän städning 

Personalen inom gatu-service städar och tömmer papperskorgar kontinuerligt.  

Beläggningsarbete/Asfaltering 2024

DatumPlats
20 majFraktvägen, Mörbylånga
21 majTrollhättevägen, Mörbylånga (mellan Fraktvägen och Slamvägen)
22 majAlunvägen, Södra Möckleby
27 majSkiffergatan, Södra Möckleby
28 majRyd

Begränsad framkomlighet under dessa dagar. Var rädd om personalen på vägen och välj om möjligt annan väg.

Tack för visad hänsyn!

E-tjänster

Här kan du ansöka om kommunal snöröjning och anmäla snöröjningsskada

Felanmälan

Upplever du en försämrad trafiksäkerhet? Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö. Via kommunens e-tjänst kan göra en felanmälan.

Tyck till

Har du en idé om hur Mörbylånga kommun kan utvecklas och förbättras? Låt oss veta vad du tycker om verksamheterna i vår kommun. I e-tjänsten Tyck till kan du lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm på kommunens service och tjänster. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre – varje dag!

Håll koll på trafik och väder!

Nedan finns länk till Trafikverket med mer information samt plogbilskartor för Trafikverkets vägar samt SMHI.

 

Gator- och service

Om du har frågor om vinterväghållning och allmän renhållning kontakta gärna oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-05-13 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp