Till innehåll på sidan

Stöd vid resor och i trafik

Om du har en varaktig fysisk funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd hos kommunen, kontakta servicecenter. Här finns även en kortfattad information om Kalmar läns trafiks olika resmöjligheter, det är Region Kalmar län som är regional kollektivtrafiksmyndighet.

Så kan du resa i kommunen

Det är Kalmar Länstrafik (KLT) som har ansvaret för kollektivtrafiken i länet, via deras kundtjänst kan ni få hjälp med frågor som berör busstrafiken i kommunen. Ni når kundtjänsten på telefonnummer 010-212 10 00 eller via deras hemsida, länk nedan.

Vi i Mörbylånga kommun kan även ta emot era synpunkter, kontakta vår enhet Mark- och Exploatering via mailen nedan eller via servicecenter.

Serviceresor

Med serviceresor menas färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Region Kalmar län har ansvaret för serviceresor i alla kommuner inom Kalmar län. Reglerna är lika oavsett vilken av länets kommuner du tillhör.

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du fritt i all kollektivtrafik i Kalmar län, du ska kunna legitimera dig. Gratisresan gäller även för din medresenär.

Du ansöker om serviceresor via Kalmar länstrafiks kundtjänst, mer information på KLT:s hemsida.

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik. Du måste ha ett tillstånd för att resa med färdtjänst, ansökan sker via KLT.
Färdtjänsten innebär resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Färdtjänst gäller inte för resor till och från sjukvård.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet).
Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet.

 

 Under Resande hittar du länkar till KLT för att kunna ansöka.

Sjukresa

En sjukresa gör du som reser med buss, servicefordon eller egen bil till en vårdinrättning. Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation.

Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad om du på grund av varaktig funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta dig. Du kan få godkänt om du ansökt om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommunen där du befinner dig.

I första hand gäller parkeringstillstånd för dig som kör bilen själv, syftet är att du ska kunna ta dig till och från din bil inom rimligt avstånd till service. Om du inte kör bilen själv har du som passagerare oftast möjlighet att bli skjutsad till entrén.

Tillståndet ska vara i original och placeras på insidan av fordonets vindruta, ska vara väl synligt utifrån.

Tillstånd som missbrukas och inte används på rätt sätt kan återkallas.

Parkeringstillstånd kan inte godkännas för tillfälliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Du hittar e-tjänsten via Parkeringstillstånd för rörelsehindrade nedan.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö för att kunna bo kvar hemma.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-21 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp