Till innehåll på sidan

Historia

Eketorps borg berättar om tre olika faser av den öländska historien med början på 300-talet, då fynd har visat tydliga kopplingar till Romarriket. Utgrävningarna pågick under tio års tid och följdes av ytterligare tio års rekonstruktion. Sedan mitten av 1980-talet har borgen varit ett väl frekventerat besöksmål.

Järnålder

Den första borgen, som vi arkeologiskt har valt att kalla Eketorp I, byggdes på 300-talet under en period av välstånd på Öland. 

För att försvara sina ägodelar gick ett 20-tal hushåll samman och uppförde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent och den fasen kallar vi för Eketorp II (ca 400 – 650 evt). 

Det är inte känt varför, men i mitten av 600-talet övergavs borgen och nyttjades inte igen förrän i början av 1000-talet då den byggdes upp på nytt.

Medeltid

Under tidig medeltid, Eketorp III, 1170 – 1240, nyttjades borgen som en militärgarnison med ett rytteri. Under denna tid rymdes mer än hundra hus innanför ringmuren utan en enda eldstad förutom i det centrala köket. 

Utgrävning

Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg där muren och husen har återskapats direkt på fornlämningen. Utgrävningen, som utfördes 1964-1973, visade att Eketorps borg var byggd under tre faser, två under järnålder och en under medeltid. 

Återuppbyggnad

Rekonstruktionen påbörjades 1974 och 1984 invigdes museet i den återuppbyggda borgen av Carl XVI Gustaf. 

Övriga borgar

Eketorp är inte Ölands enda fornborg. På ön finns lämningar av ett 20-tal borgar. En del väldigt synliga, medan andra knappt kan anas, fast man vet att de är där. I vårt museum berättar vi om några av dem; Gråborg, Hässelby borg, Ismantorps borg, Lenstads borg, Löts borg, Mossberga borg, Norra Möckleby borg, Sandby borg, Svarteberga borg, Sörby borg, Treby borg 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Kultur- och fritid
Gå till topp