Till innehåll på sidan

Försäljning av tobak

Försäljning av tobak och liknande produkter regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Den som vill sälja tobaksvaror (till exempel cigaretter, snus, rulltobak och tuggtobak) måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Information om ansökan

För att få sälja tobak måste du ansöka till kommunen samt bifoga efterfrågade bilagor.

När du har ansökt om att få sälja tobaksvaror prövar kommunen lämpligheten att utöva tobaksförsäljning och att verksamheten kommer att drivas enligt de krav som lagen ställer. I samband med att kommunen utreder lämpligheten kan uppgifter från Skatteverket, Kronofogden och polismyndigheten komma att begäras in.

Kommunen rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa.

Så här ansöker du

  1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
  2. Fyll i blanketten Bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror – Finansieringsplan
  3. Fyll i blanketten Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror 
  4. Bifoga eventuellt arrendeavtal eller annan handling som styrker att du disponerar försäljningsstället. Har du köpt försäljningsstället ska dokumentation av finansiering styrkas av handlingar som till exempel skuldebrev och kontotransaktioner.
  5. Bifoga registreringsbevis från Bolagsverket samt registerutdrag från Skatteverket.
  6. Skicka in din ansökan och begärda bilagor till Miljöverksamheten via e-post eller brev.

Avgift

Avgiften faktureras i samband med att ansökan kommer in.

Tillsyn

Kommunen kommer löpande att bedriva tillsyn för att se till att du som tillståndshavare fortsatt uppfyller de kriterier som krävs för att inneha tillstånd.

Om du vill ändra eller avsluta ditt tillstånd

Om du vill ändra eller avsluta ditt tillstånd ska du snarast anmäla detta till kommunen.

Här kan du hämta ansökningsblankett

Länkar till andra webbsidor

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp