Till innehåll på sidan
Fasadändring

Måla om en- och tvåbostadshus

Om du vill måla om ett en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Jag vill läsa mer om fasadändring hos Boverket!

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra samt fastighetsbeteckning till miljobygg@morbylanga.se

Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring

Handläggningstid: 1 - 10 veckor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan
  • fasadritning / fotomontage
  • förslag till kontrollplan

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp