Till innehåll på sidan

Försäljning av folköl

Folköl är en alkoholdryck som definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622). Den framställs genom jäsning med torkad eller rostad malt. Alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol. För att få servera eller sälja folköl måste man anmäla hanteringen till kommunen i förväg.

För att få sälja folköl

För att få sälja folköl till konsument, så kallad detaljhandel, ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten drivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och man ska också sälja matvaror där.

Servering av folköl

Även när det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten drivs. Den ska också vara lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Anmälan till kommunen

Innan man börjar sälja eller servera folköl måste man anmäla det till Miljöverksamheten.

Både den som säljer och serverar folköl ska utöva särskild kontroll, egenkontroll, över verksamheten. För egenkontrollen ska ett egenkontrollprogram tas fram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska användas vid försäljning respektive servering av folköl.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att det ska vara ett stöd för försäljningsstället och serveringsstället för att se till att bestämmelserna i alkohollagen kommer att följas. Det blir en trygghet både för ansvariga personer och anställda. Ett egenkontrollprogram är också ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. Kommunen kan ge information om alkohollagens bestämmelser och om skyldigheten att ha en särskild kontroll över försäljning respektive servering av folköl.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter, som kan göra tillsynsbesök på plats. Det betyder att både kommunen och Polismyndigheten kontrollerar att försäljning och servering inte bryter mot alkohollagens bestämmelser. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är i första hand att genomföra en löpande tillsyn. Kommunen kontrollerar även att reklam inne på försäljningsstället inte är uppsökande, påträngande eller uppmanar till bruk. Kommunen kan besluta om en varning eller ett förbud mot att sälja folköl om man inte följer bestämmelserna i alkohollagen.

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som säljer folköl om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Kommunen får också ta ut en tillsynsavgift av den som driver försäljning eller servering av folköl.

Vill du läsa mer om vad som står i alkohollagen (2010:1622) se länk

Kontakta gärna vår alkoholhandläggare

Om du har frågor kring försäljning eller servering av folköl, kontakta gärna vår alkoholhandläggare.

Malin Ekberg, Alkoholhandläggare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-15 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp