Till innehåll på sidan

Ny riskklassningsmodell och efterhandsdebitering införs för alla livsmedelsverksamheter från och med år 2024

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljöverksamheten under 2023 kommer att hämta in uppgifter om er verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet.

Vi kommer att hämta in uppgifter i samband med ordinarie kontroll eller använda de uppgifter som vi redan har om er verksamhet. Beslut om din nya riskklassning skickas under hösten och börjar att gälla 1 januari 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Målsättningen med den nya risklassningsmodellen är att ge en mer rättvis bild av hanteringen i er verksamhet. Modellen är anpassad efter EU-rapporteringen och är obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Vill du läsa mer om riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets webbplats, länk nedan. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

Efterhandsdebitering

Under 2024 införs efterhandsdebitering för alla livsmedelsanläggningar. Det innebär att er verksamhet blir fakturerad efter att vi har gjort kontrollen hos er. Debitering sker utifrån den kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket. Där inräknas också administration, registerhållning och annat förarbete.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-08 Publicerad: 2023-09-07 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp