Till innehåll på sidan
Ändra

Ändring av beviljat bygglov

Om du vill göra ändringar i det du ska bygga efter att du fått bygglov, kan du behöva ansöka om nytt lov.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid kontakta kommunen

  • Vissa mindre ändringar kan hanteras i samma bygglov, men du behöver alltid diskutera det med din handläggare.
  • Om det inte går att göra som ändring i beviljat bygglov så behöver du söka nytt bygglov.
Gå till topp