Till innehåll på sidan

Norra Kvinneby

Utbyggnaden längs östra sidan fortsätter. Fastigheterna i Norra Kvinneby fick tillgång till kommunalt VA i maj 2024.

Utbyggnaden är i det närmaste avslutad och endast mindre återställningar återstår i området. De blivande abonnenterna har haft möjlighet att ansluta sig sedan slutet av maj.

Överföringsledningarna för vatten och spillvatten är ett långtgående projekt som startade med utbyggnad mellan Färjestaden och Norra Möckleby/Gårdby. Huvudmålet är att koppla samman vattenverken i Tveta och Triberga för att skapa ett säkrare vattensystem och en säker och miljömässigt hållbar hantering av spillvattnet på östra sidan. Det är i samband med anläggandet av överföringsledningen som vi passar på att ansluta de byar som passeras till kommunalt vatten och spillvatten.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-06-19 Publicerad: 2023-05-11 Informationsägare: Taxefinansierad verksamhet
Gå till topp