Till innehåll på sidan

Planbesked

Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

En begäran om planbesked måste ske skriftligt. Planbeskedet är det första steget i processen för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat och enligt plan- och bygglagen (PBL) ges ingen möjlighet att överklaga ett beslut om planbesked.
Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. För handläggning av planbesked tas en avgift ut på 31 860kr.

Här kan du ansöka om planbesked via en e-tjänst.

Taxor och avgifter

Här kan du läsa taxan fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-06-25 Publicerad: 2023-05-02
Gå till topp