Till innehåll på sidan

Vill du bli god man eller förvaltare

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska? Ofta är hjälpen avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Är du en person med intresse för andra människor, har god organisationsförmåga, är van vid myndighetskontakter och har ett bra sinne för ekonomi? Då kan du vara den vi söker.

Vad krävs för att bli god man?

I lagen står att person som utses som god man eller förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

För att du ska kunna hjälpa en annan människa är det viktigt att du har goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar samt goda kunskaper i det svenska språket. Du behöver även klara av att sköta en privatekonomi och kunna redovisa för den.

Som god man behövs även initiativförmåga, kunna leta rätt på information på ett självständigt sätt och våga fatta beslut. Det är också viktigt att du tar dig tid till uppdraget.

Formella krav enligt lag är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig. Kontroller görs hos polisens belastningsregister, socialregistret och kronofogden.

Överförmyndaren är ansvarig för utbildningar av gode män och förvaltare.

Förvaltare

Ingen vuxen person i Sverige är omyndig däremot kan en förvaltare tillsättas. Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Du som förvaltare får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår arvode.

Vem gör vad?

Uppgift som utförs av god man eller förvaltare

  • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar
  • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser
  • Överklaga beslut, bevaka rättigheter
  • Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

Uppgift som utförs av anhörig, boendepersonal eller personlig assistent

  • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner
  • Promenera, gå på bio, fika
  • Påminna om möten, motivera till jobb
  • Följa med till läkare
  • Handla
  • Klä på huvudmannen, sköta dennes hygien

Är du intresserad?

Kommunerna Mörbylånga, Kalmar och Borgholm samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Kalmar.

Du är välkommen att anmäla ditt intresse!

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp