Till innehåll på sidan

Legionella

Här hittar du som är fastighetsägare information om vilket ansvar du har för att förhindra tillväxt av legionella och vad du kan göra för att minska risken för tillväxt.

Vad är legionella?

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som kan orsaka två olika sorters sjukdomar. Pontiacfeber där symtomen är influensaliknande och legionärssjuka, som är en svårartad lunginflammation.

I Sverige rapporteras cirka 100–150 fall av legionellainfektion per år. En tredjedel av fallen har smittats utomlands. Det verkliga antalet fall anses vara betydligt fler eftersom man inte tar prover på alla som har lunginflammation.

Människor kan bli infekterade genom att andas in vattendimma i samband med exempelvis dusch eller bubbelbad. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar löper en ökad risk att drabbas.

Att dricka vatten anses inte vara farligt.

Minska risken genom god egenkontroll!

Genom regelbundna kontroller kan du minimera risken för tillväxt av legionella. Nedan finns förslag på punkter att titta på.

Legionellabakterier förökar sig främst mellan 18 och 45 °C och trivs bäst runt 38 °C. Stillastående eller långsamt strömmande vatten ger goda förutsättningar för tillväxt.

Detta kan du göra för att minska risken för tillväxt av Legionellabakterier:

  • Kontrollera att varmvatteninstallationer är utformade så att varmvattentemperaturen är lägst 50°C vid tappstället
  • Se till att varmvattenberedare och ackumulatorer har en temperatur på minst 60°C
  • Se till att temperaturen på alla VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur på lägst 50°C
  • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet. Då tar du bort typiska tillväxtzoner för legionellabakterier
  • Ta bort tappställen som inte används
  • Ta bort eventuella blindledningar, exempelvis tappvattenledningar som blivit kvar när ett tvättställ, tvättmaskin eller annan installation har plockats bort
  • Ta bort handdukstorkar som är kopplade på tappvarmvattnet
  • Kallvatten ska hållas kallt och varmvatten ska hållas varmt! Isolera ledningarna och montera de så att kall- och varmvattenledningar inte påverkar varandra
  • Se till att kranar är utformade så att inte exempelvis rost och avlagringar kan ansamlas och utgöra en grogrund för bakterier
  • För att förhindra skållning får vattentemperaturen vid tappställen inte vara mer än 60°C. I duschar som styrs från duschplatsen samt i duschar där man inte kan styra temperaturen själva får vattentemperaturen vid tappstället inte vara högre än 38°C (Boverkets byggregler). Behöver vattnet vara 38° så ska blandningen av kallt och varmt vatten ske så nära tappstället som möjligt.

Boverkets byggregler är utformade för nybyggnationer men används även vid bedömning av varmvattentemperatur och konstruktioner i befintlig bebyggelse.

Vill du veta mer?

Mer information om legionella hittar du här:

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-03-06 Publicerad: 2024-02-14
Gå till topp