Till innehåll på sidan

Ung omsorg

Ung omsorg är en möjlighet för dig som ung att få ett första arbete samtidigt som ni tillsammans skapar guldkant på tillvaron för våra äldre.

Arbete genom Ung omsorg

  • Ett socialt utbyte mellan er ungdomar och de äldre, möten över generationsgränserna.
  • Möjlighet att ge guldkant till våra äldre på boende, att ge dem meningsfulla aktiviteter tillsammans med er ungdomar.
  • En möjlighet för dig till ett första arbete och en inblick i vårdsektorn.
  • En möjlighet för dig att lära dig att ta ansvar och utvecklas som individ.
  • Med förhoppning om att fler ungdomar väljer vårdyrken.

Syftet

Syftet är att minska klyftan mellan gamla och unga, att du som ung kan få en relation till äldre människor och att de får dela med sig till dig av sina erfarenheter samtidigt som de får en meningsfull vardag. Alla äldre har inte anhöriga på besök, alla ungdomar har inte relationer med äldre personer, detta är ett sätt att mötas, att dela erfarenheter och bygga relationer. Hur var livet innan mobiltelefoner och dator fanns i var persons hand, hur kan ni använda tekniken över generationerna?

Under helger besöker ni äldreboende i kommunen och anordnar sociala och meningsfulla aktiviteter.

  • Sällskapspel och gemensam fika
  • Sjunga och spela musik
  • Högläsning ur en bok eller dagens tidning
  • Promenader

Det är inte meningen att du ska delta i vårdarbetet, du är en social resurs och ska få stöd från personalen och din teamledare. Du arbetar inte själv, varken på de äldres rum eller går ensam på promenader, ni är alltid minst två som arbetar tillsammans och ni har alltid en personal i närheten.

Till ansökan

Varför satsar vi på Ung omsorg?

Vi ser att vi blir fler och fler äldre och det innebär att det blir fler personer som kommer vara i behov av vård och omsorg framåt. Vi ser samtidigt att det är svårt med rekrytering och att hitta personal i den utsträckningen som vi skulle behöva. Utmaningarna för äldreomsorgen är stora över hela landet och personalen har ofta begränsad tid för att ge alla den guldkant som vi skulle önska. Här finns en möjlighet att erbjuda fritidsaktiviteter som gynnar de äldre samtidigt som ungdomarna får arbetslivserfarenhet.

Ung omsorg finns idag på flera håll och de har skapat goda effekter. Inte bara för omsorgstagare, våra äldre som får guldkant på sina helger. Utan även för personalen på äldreboende och inte minst för ungdomarna som har får en chans att göra skillnad på riktigt.

Vi vill inspirera er ungdomar att få upp ögonen för äldreomsorgen, ge er en chans att skapa er egen bild av omsorgen och få in fler unga engagerade i välfärden.

– Kanske blir just du intresserad av att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet?

Äldre par som dansar framför en soffa.fem ungdomar sittandes på golvet med armarna i luften

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-02-21 Publicerad: 2023-12-01 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp