Till innehåll på sidan

VA-plan

VA-planen är det övergripande styrdokumentet för hur VA-försörjningen ska ordnas i kommunen. Planen är ett verktyg för att styra och bestämma över hur kommunens ska utvecklas och för att genomföra åtgärder så effektivt som möjligt.

För att kunna möta nutida och framtida utmaningar på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt har Mörbylånga kommun tagit fram en VA-plan som omfattar hela kommunens geografiska område. Planen presenterar en samlad bild av skicket på befintliga anläggningar och ledningsnät samtidigt som pekar på konkreta åtgärder för utbyggnad och underhåll utifrån värdena miljö, hälsa och ekonomi.

Planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och vann laga kraft 2015-04-20. Sedan år 2023 publiceras ett tillägg till planen i form av en uppdaterad tidplan som revideras årligen. Den senaste uppdateringen gjordes i januari 2024.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-04-08 Publicerad: 2023-05-24
Gå till topp