Till innehåll på sidan

Tvätta bilen

Tänk på miljön när du tvättar bilen. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Vattnet på jorden går runt i naturens ständiga kretslopp och används om och om igen av människor, djur och växter. Därför måste vi vara rädda om denna livsavgörande resurs och vårda den för kommande generationer.

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, vattendrag och i Östersjön.

Två steg mot en bättre miljö

Tvätta din bil i en biltvätt.

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet från föroreningar.

Använd miljömärkta produkter.

 En del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Om du, mot förmodan, ändå tvättar bilen hemma, ställ då bilen på en grusad yta eller en gräsyta! Då har naturen en viss möjlighet att bryta ner eller binda vissa föroreningarna och rena vattnet medan det tränger ner i marken. Tvätta med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo. Använd inte avfettningsmedel.

Enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter (§ 8) får tvätt av motorfordon inte ske på hårdgjord yta om vattnet rinner ner i dike, vattendrag eller dagvattenbrunn.

Läs mer i Mörbylånga kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-15 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp