Till innehåll på sidan
Fasadändring

Ändra fönster och dörrar på hus

Om du vill ta bort eller sätta in nya dörrar eller fönster kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

Du behöver inte bygglov om

  • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
  • Din byggnad eller bebyggelseområdet är inte särskilt värdefullt

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra samt fastighetsbeteckning. Din beställning skickar du till miljobygg@morbylanga.se.

Allt du behöver veta om bygglov för att ändra fönster eller dörrar

Handläggningstid: 1-10 veckor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan
  • fasadritning som visar den sida av huset där du vill göra en ändring
  • planritning som visar det våningsplan där du vill göra en ändring
  • produktblad för fönstret eller dörren.

I vissa fall kan följande ritningar behövas:

  • konstruktionsritning, om det du vill göra påverkar den bärande stommen i huset.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp