Till innehåll på sidan

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland är ett dialogforum för de sex socknarna på Sydöland och Mörbylånga kommun. Syftet med nätverket är att stärka samverkan för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamma och besökare. Nätverket togs fram under 2020 genom projektet Kraftsamling Sydöland med hjälp av representanter från Sydölands socknar.

Vad är egentligen Sydöland?

Sydöland är den benämning som vi har valt för den delen av Mörbylånga kommun som ligger längst söderut. I området ingår de sex socknar, enligt den äldre sockenindelningen, som ligger längst söderut på Öland. Nätverk Sydöland är ett dialogforum för de sex socknarna på Sydöland och Mörbylånga kommun. Syftet med nätverket är att stärka samverkan för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamma och besökare.

Bakgrund

Arbetet med att hitta en form för samverkan påbörjades hösten 2019 som en del av projektet Kraftsamling Sydöland med tre stormöten På sista mötet utsågs en arbetsgrupp med representanter från Sydölands sex socknar och Mörbylånga kommun som under våren 2020 tagit fram Nätverk Sydöland. Det är föreningarna i varje socken som utser sina representanter och alla föreningar som är verksamma på Sydöland och utgår från demokratiska principer är välkomna att vara med. Mörbylånga kommun och de föreningar som vill medverka har valt att underteckna en överenskommelse om att samverka genom Nätverk Sydöland.

Till stöd i arbetet har en konsult, med kompetens inom lokal utveckling, anlitats och funnits med under hela processen. Förslaget har remitteras till berörda delar av Mörbylånga kommun samt intressenter på Sydöland under sommaren 2020 och en slutgiltig version har arbetats fram under hösten 2020. Därefter har föreningarna utsett representanter för sina respektive socknar och ett uppstartsmöte med Nätverket genomfördes i december 2020.

 

Vad arbetar nätverket med?

Nätverk Sydöland bidrar till att områdets frågor ständigt hålls aktuella och att utvecklingen går framåt. Genom nätverket kan de olika socknarna och kommunen bli bättre på att samordna sina insatser och dra åt samma håll. Missförstånd och problem kan upptäckas i ett tidigt skede och förebyggas.

Sedan Nätverket bildades har det bland annat jobbat med bostäder/inflyttning, Alunskolan, cykelled, kultur- och samlingslokaler, kollektivtrafik och utbyggnad av VA. 2023 bildades även en besöksmålsgrupp.

 

Dokumentarkiv

Alla dokument och protokoll ligger i vår mediabank.

Socknarnas- och Mörbylånga kommuns representanter

GräsgårdTova Johansson, tova.johansson@gmail.comYlva Benedrix, ylva.benderix@gmail.com
SegerstadPeter Strand, peterstrandoland@gmail.comAnn Gardelin, anngardelin@gmail.com
SmedbyLisa Lundqvist, lundqvist_lisa@hotmail.comUlf Kyrling, ulf.kyrling@gmail@com
Södra MöcklebyLena Widenberg, widenberg.x@hotmail.comVakant
VentlingeBarbro Lang Arvidsson, barbro.la70@gmail.comMalin Alvkäll, malinlindby@outlook.com
ÅsHans Sabelström, hans.sabelstrom@morbylanga.seVakant
Mörbylånga kommunPeter Marklund, peter.marklund@morbylanga.seStefan Ahlgren, stefan.ahlgren@morbylanga.se

Kontakta vår landsbygdsutvecklare

Om ni har några frågor om Nätverk Sydöland, eller har förslag på ämnen som nätverket borde diskutera, kontakta gärna vår landsbygdsutvecklare.ul

Stefan Ahlgren, Landsbygdsutvecklare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-12 Publicerad: 2023-05-11 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp