Till innehåll på sidan

Försäljning av elektroniska cigaretter

I lagen om tobak och liknande produkter, LTLP, (2018:2088) finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Vad behöver du veta om du vill sälja e-cigaretter?

  • Försäljning till konsumenter avser detaljhandel. Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, de vill säga en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
  • Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är anmälningspliktig (se rubriken Anmälan om försäljning nedan).
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
  • Det ställs krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och att en innehållsdeklaration och informationsblad ska finnas inuti förpackningen.
  • Endast e-cigaretter och påfyllningsbehållare som uppfyller lagkraven får erbjudas konsumenter på den svenska marknaden.
  • Reklamen inne på försäljningsstället får inte vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Anmälan om försäljning

För detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs en anmälan om försäljning.

  • Näringsidkaren ska göra en anmälan om försäljning till Miljöverksamheten – Alkohol och tobak, Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som näringsidkare, och som driver detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska snarast anmälas till kommunen.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får e-cigaretter och påfyllningsbehållare endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska se till att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att e-cigaretter och påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den som inte har fyllt 18 år.

Tillsyn

En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som driver anmälningspliktig försäljning. Storleken på avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige.

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som tillhandahåller e-cigaretter och påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp