Till innehåll på sidan

Del av Björnhovda 2:135 med flera (Åkervägen)

Beslut om positivt planbesked fattades 2021-04-15 av samhällsbyggnadsnämnden. Samrådshandlingar upprättas nu och samråd beräknas ske hösten år 2023.

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder, förskola, verksamheter och grönområden.

Plangräns
Plangräns
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Planprogram

Nedan finns en länk till sidan med godkända planprogram. Planprogrammet vid Åkervägen heter Björnhovda 2:13 med flera, området utmed Möllstorpsgatan och är från år 2016. Planprogrammet är ett underlag för att ta fram en ny detaljplanen. I arbetet med att ta fram detaljplanen får vi mer detaljerad kunskap om området, vilket påverkar det förslag till detaljplan som tas fram.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-10-02 Publicerad: 2023-05-16
Gå till topp