Till innehåll på sidan

Gatubelysning

Bra gatubelysning bidrar bland annat till ökad trafiksäkerhet, ökad trivsel och trygghet. En bra belysning minskar också brottslighet och vandalisering.

Flera delar ansvaret för att det lyser

Bra gatubelysning bidrar bland annat till ökad trafiksäkerhet, ökad trivsel och trygghet. En bra belysning minskar också brottslighet och vandalisering. 

Belysningen av gator och vägar i Mörbylånga kommun sköts av två aktörer: 

  • Mörbylånga Kommun  
  • Trafikverket (större vägar) 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av de större vägarna i kommunen, exempel väg 136, väg 943, väg 925. Brovägen genom Färjestaden, Esplanaden och Köpmangatan i Mörbylånga.

Mörbylånga kommun ansvarar för drift och underhåll av kommunens belysningsanläggningar. Arbetet sköts av entreprenör. 

Anmäl trasiga lampor

Om du upptäcker skador på stolpar, släckta lampor eller liknande kan du göra en felanmälan, se nedan.

Hur fort vi åtgärdar felet beror på felets omfattning enligt följande prioritering:

  1. Större fel eller fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet – snarast
  2. Busshållplatser, övergångsställen och i anslutning till skolor
  3. Slocknade enstaka lampor

 

Drift och underhåll

Byte av lampor och armatur görs efterhand de går sönder. Dessutom görs två årliga kontroller av gatubelysningen, en efter sommaren då det börjar mörkna, och en under vintern då vi är som mest beroende av att belysningen fungerar. 

Mörbylånga Kommun arbetar med belysningen ur flera perspektiv som trafiksäkerhet, trygghet, underhåll och ekonomi. Kommunen arbetar med att byta ut belysningen till LED-lampor. 

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvarar att se till att träd, buskar eller annan växtlighet inte breder ut sig för mycket så att det skymmer sikten för trafikanter eller att det påverkar gatubelysningen på gator/vägar samt gång- och cykelbanor. 

Felanmälan

Upplever du en försämrad trafiksäkerhet? Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö.
Via kommunens e-tjänst kan göra en felanmälan där kommunen har väghållaransvar.

Nedan finns en länk för felanmälan belysningen där Trafikverket har väghållaransvar.

Tyck till

Har du en idé om hur Mörbylånga kommun kan utvecklas och förbättras? Låt oss veta vad du tycker om verksamheterna i vår kommun. I e-tjänsten Tyck till kan du lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm på kommunens service och tjänster. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre – varje dag!

Gator- och service

Om du har frågor om gatubelysning kontakta gärna oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-07 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp