Till innehåll på sidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter, men även för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunens övriga nämnder, bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter.

En fullständig beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag finns i reglementet för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 2023-2026

Presidium

Matilda Wärenfalk (S), ordförande/kommunalråd
Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförande
Ulrik Brandén (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Matilda Wärenfalk (S)Lars Stjernfelt (S)
Anna-Karin Almswik (S)Tove Rosenqvist (S)
Katarina Stjernfelt (S)Per-Olof Johansson (S)
Michael Granstedt (S)Sofia Wermelin (C)
Elisabeth Fransén (S)Ylva Hammarstedt (V)
Anna-Kajsa Arnesson (C)Eva Folkesdotter Paradis (M)
Johan Åhlund (C)Martin Olsson (M)
Ulrik Brandén (M)Samuel Sigvardsson (KD)
Liv Stjärnlöf (M)Per Wåhlstrand (SD)
Patrik Löfvén (M)
Monika Johansson (KD)
May-Britt Landin (L)
Jessica Hellman (SD)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och på kommunstyrelsens uppdrag noga följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom ska de följa hur övriga verksamheters ekonomiska ställning utvecklas. Arbetsutskottet kan fatta beslut i ärenden som är delegerade från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ledamöter

Ersättare

Matilda Wärenfalk (S), ordförandeMichael Jonsson Granstedt (S)
Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförandeJohan Åhlund (C)
Ulrik Brandén (M), ledamotPatrik Löfvin (M)

 

Här hittar du sammanträdesdagar och protokoll för kommunstyrelsens möten

Kontakt

Kommunstyrelsens sekreterare

Ann-Charlotte Karlsson, Kommunsekreterare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp