Till innehåll på sidan
Förhandsbesked

Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Andra tillstånd kan behövas

Du behöver ansöka om förhandsbesked om du

  • ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om du

  • ska bygga en ny bostad inom detaljplanerat område. Du ser i detaljplanen vad du får bygga.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om förhandsbesked hos Boverket!

Allt du behöver veta om förhandsbesked

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 10 700 - 21 300 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan, via e-tjänst
  • beskrivning av projektet
  • situationsplan

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp