Till innehåll på sidan

Agenda 2030

Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är allas ansvar och är den mest ambitiösa färdplanen för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det betyder att Agenda 2030 är en ledstjärna för allt arbete i Mörbylånga kommun.

Hållbar utveckling

Hållbarhetsmålen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att de tre dimensionerna samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra och vägas samman när beslut fattas.

Agendan antogs av världens ledare genom FN 2015 och syftar till att uppnå fyra saker till år 2030.

  • Att utrota fattigdom och hunger
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen.

Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Det betyder att Agenda 2030 är en ledstjärna för allt arbete, vilket också står utpekat i verksamhetsplan med budget 2023. Agenda 2030 ska vara vägledande för allt arbete i Mörbylånga kommun. Tillsammans med andra offentliga aktörer, civilsamhället och näringslivet arbetar vi också gemensamt på olika sätt för att nå målen.

  • Mörbylånga ska växa hållbart, sett till både ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
  • Påverkan till omställning – det vill säga att få fler aktörer och invånare att ställa om verksamhet och beteenden med fokus på hållbarhet.
  • Jämlikhet och jämställdhet går åt fel håll globalt. Vi ser alltså ökade skillnader mellan olika grupper.
  • Klimatanpassningar utifrån förändrade klimatperspektiv.

Mörbylångas väg framåt mot hållbar utveckling

Vi fortsätter att stärka befintligt arbete utifrån nuläget i våra olika verksamheter, för att nå en hållbar framtid. Vi genomför bland annat dialogmöten, utbyter erfarenheter, sprider goda exempel och jobbar vidare på olika sätt med styrning och ledning, utbildning och kommunikation för att främja hållbar utveckling i vår kommun. Det gäller både internt men också i samklang med det omgivande samhället.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om Mörbylånga kommuns arbete med Agenda 2030, kontakta gärna verksamhetsutvecklaren som håller ihop arbetet.

Malin Piegsa, Verksamhetsutvecklare Innovation och social hållbarhet

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-12 Publicerad: 2023-09-28 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp