Till innehåll på sidan

Socialnämnden 2024-2026

Socialnämnden ansvarar för ärenden enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.

Socialnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare.

Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare.

En fullständig beskrivning av socialnämndens uppdrag finns i reglementet för socialnämnden.

Presidium

Katarina Stjernfelt (S), ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), 1:e vice ordförande
Emma Halme (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Katarina Stjernfelt (S)Ella-Britt Andersson (S)
Anders Waldenström (S)Anneli Lidström (S)
Lena Ljungberg Eriksdotter (S)Hanna Thörnström (M)
Eva Folkesdotter Paradis (M)Per-Gunnar Olsson (M)
Ingela Fredriksson (M)Anders Wassbäck (V)
Emma Halme (C)
Per Wåhlstrand (SD)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Sociala utskottet 2024-2026

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.

Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare.

Val av ledamöter och ersättare till kommunledningsutskottet görs på socialnämnden 2024-01-17.

Kontakt

Socialnämnden

Cajsa Beijerstam Torstensson, Sekreterare socialnämnden

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-01 Publicerad: 2023-12-29 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp