Till innehåll på sidan

Socialnämnden 2024-2026

Socialnämnden ansvarar för ärenden enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.

Socialnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare.

Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare.

En fullständig beskrivning av socialnämndens uppdrag finns i reglementet för socialnämnden.

Presidium

Katarina Stjernfelt (S), ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), 1:e vice ordförande
Emma Halme (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Katarina Stjernfelt (S)Ella-Britt Andersson (S)
Anders Waldenström (S)Anneli Lidström (S)
Lena Ljungberg Eriksdotter (S)Hanna Thörnström (M)
Eva Folkesdotter Paradis (M)Jim Andersson (M)
Ingela Fredriksson (M)Anders Wassbäck (V)
Emma Halme (C)
Per Wåhlstrand (SD)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Sociala utskottet 2024-2026

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.

Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare.

Val av ledamöter och ersättare till kommunledningsutskottet görs på socialnämnden 2024-01-17.

Kontakt

Socialnämnden

Cajsa Beijerstam Torstensson, Sekreterare socialnämnden

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-05-27 Publicerad: 2023-12-29 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp