Till innehåll på sidan

Biträde av kontaktperson

Om du har ett litet kontaktnät eller saknar anhöriga och har svårt med sociala kontakter kan du ha rätt till en kontaktperson. (LSS 9.4)

Tjejer som tränar Yoga tillsammans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Biträde av kontaktperson

Om du har ett litet kontaktnät eller saknar anhöriga och har svårt med sociala kontakter kan du ha rätt till en kontaktperson. En kontaktperson kan beskrivas som en fritidskompis som du kan träffa och göra fritidsaktiviteter med. En kontaktperson kan hjälpa/stödja dig delta i olika aktiviteter och att utöka ditt sociala nätverk.

Vem kan få biträde av kontaktperson

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om kontaktperson.

Vad kostar insatsen?

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med insatsen.

Hur kan en träff se ut?

Du och din kontaktperson kommer överens om var eller när ni ska träffas och vad ni ska hitta på tillsammans. Ni bestämmer om det passar bättre att ses på dagen eller kvällen och om det ska ske på vardagar eller helger. Ni kan utföra olika aktiviteter som till exempel att ta en fika eller gå på bio.

Hur du ansöker

För dig som vill hjälpa andra

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om ett barn som behöver en kontaktfamilj/stödfamilj, en förälder som behöver avlösarservice eller person som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i fritidsaktiviteter.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN)

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschef Biträde av kontaktperson

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN)

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp