Till innehåll på sidan
Komplementbyggnad

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Bygglov kan behövas

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • det inte framgår av detaljplan eller områdesbestämmelse att bygglov krävs även för bygglovsbefriade åtgärder
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans
  • tacknockshöjden är högst 3,0 meter
  • den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden)
  • den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

 

 

Jag vill läsa mer om friggebod hos Boverket!
Gå till topp