Till innehåll på sidan
Fasadändring

Fasadändring flerbostadshus

Om du vill ändra utseende på ett flerbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för din fastighet för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du går vidare.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra samt fastighetsbeteckning. Du skickar din beställning till miljobygg@morbylanga.se.

Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 9 100 - 15 400 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar för den aktuella åtgärden, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • exteriörredovisning.
  • Fotomontage eller ritning som visar hur byggnaden ser ut idag

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp