Till innehåll på sidan

Medborgardialog

En medborgardialog är ett samtal om samhällsfrågor där medborgare bjuds in att tillsammans med beslutsfattare skapa kunskap och underlag inför beslut.

Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati och ger medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan valen. Det är ett sätt att möta medborgarna och fördjupa kontakten mellan väljare och förtroendevalda.

Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroendevalda möjlighet lyssna och ta del av människors synpunkter och förslag till åtgärd i en viss fråga. Detta ger de förtroendevalda fler perspektiv och ett breddat underlag inför beslut. Kommunen kan på så vis möta medborgarnas behov bättre.

  • Dialog ger tillgång till en bredare kunskaps- och åsiktsbas, som ger nya perspektiv och möjlighet att fatta bättre beslut.
  • Dialog skapar möjligheter att vara förutseende, och att fånga upp och prioritera rätt frågor.
  • Dialog ökar medborgarnas inflytande och delaktighet, och stärker tillit, gemenskap och demokrati.

Utöver dialog inför beslut i specifika frågor anordnar Mörbylånga kommun olika forum och råd för dialog med medborgare. Exempelvis Idrottsforum, Kulturforum och Ungdomsforum samt Pensionärs- och tillgänglighetsråd. Vi bjuder in aktiva och berörda medborgare inom de olika områdena för att prata om gemensamma frågor, utmaningar och möjligheter.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med dialog som verktyg.

Här kan du läsa mer om medborgardialog

Här kan du läsa om kommunens samarbetsforum

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-05-16 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp