Till innehåll på sidan

Skadligt bruk och beroende

Är du orolig för att någon i din närhet dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller har problem med spel om pengar? Är du själv orolig för att du dricker för mycket alkohol, tar du droger eller har du problem med spel om pengar och vill ha hjälp med att sluta? Det finns hjälp och stöd att få både för dig med skadligt bruk eller beroende och för dig som anhörig.

Alkoholberoende

En del som dricker alkohol kan så småningom utveckla ett beroende. Det innebär att de har vant sig vid alkohol och har svårt för att sluta dricka. Ett beroende kan leda till svårigheter av olika slag.

Tecken på att du är beroende av alkohol

  • Du känner ett starkt begär efter alkohol.
  • Du har svårt att sluta dricka när du har börjat.
  • Du har misslyckats med att minska drickandet.
  • Du ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
  • Du tål större mängder alkohol och måste dricka mer alkohol än tidigare för att få samma effekt.
  • Du mår dåligt när du inte dricker alkohol och får så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara att du skakar, mår illa eller har problem med sömnen.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig har du sannolikt ett alkoholberoende. Du kan ställa följande frågor till dig själv om du har funderingar om ditt drickande

  • Har jag kontroll över hur mycket jag dricker?
  • Har alkoholen en stor plats i mitt liv?
  • Tycker personer i min närhet att jag dricker för mycket?
  • Vill jag förändra mina alkoholvanor?

När du har bestämt dig för att förändra ditt drickande och ta dig ur ett beroende finns det flera saker du kan göra själv för att ändra dina vanor.

Vad kan du göra själv?

  • Börja med en helt nykter period. Efter en sådan period kan det vara lättare för dig att ändra dina vanor.
  • Sätt upp ett mål. Bestäm i förväg hur mycket du får dricka per tillfälle eller vecka.
  • Skriv ner vad du dricker och när du dricker. Då får du bättre överblick och kontroll. Det blir också lättare att se dina framsteg.
  • Tänk igenom vilka situationer eller vilket umgänge som innebär en risk för att du dricker för mycket. Kan du ändra något i ditt umgänge?
  • Tänk igenom vilka alternativ du har till att dricka alkohol vid de tillfällen då det kan vara lockande. Ha en plan, var förberedd. Kan du välja en annan dryck eller hitta andra lösningar?
  • Ta hjälp från dina närstående. Berätta att du vill dricka mindre eller inte alls. Säg att du skulle uppskatta hjälp.

Prova dig fram vad som fungerar bäst för dig.

Beroende av droger

Att använda droger är skadligt, det kan också leda till ett beroende. Då kan det vara svårt att sluta. Ett beroende kan leda till svårigheter av olika slag. Sök hjälp om du eller någon närstående har ett drogberoende. Det finns bra stöd och hjälp att få.

Tecken på att du är beroende av droger

  • Du känner ett starkt begär efter droger.
  • Du använder droger oftare eller i större mängd än du hade tänkt.
  • Du mår dåligt när du inte tar droger och får så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara att du skakar, mår illa eller har problem med sömnen.
  • Du tål större mängd droger och måste ta mer droger än tidigare för att få samma effekt.
  • Drogerna tar stor plats i ditt liv, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
  • Du fortsätter att ta droger trots att de påverkar din kropp och hur du mår på ett negativt sätt.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig har du sannolikt ett beroende. Du kan ställa följande frågor till dig själv

  • Hur ofta tar jag droger?
  • Varför tar jag droger?
  • När brukar jag ta droger och med vilka personer?
  • Har jag varit med om jobbiga eller farliga saker på grund av droger?
  • Har jag låtit bli att göra något jag borde på grund av droger?
  • Har någon annan sagt något om att jag tar droger?
  • Hur påverkar drogerna mitt liv? Till exempel hur jag mår, min sysselsättning, min ekonomi, eller hur jag har det med vänner och familj?

Hur skulle du vilja att det var i stället?

  • Hur vill jag att mitt liv ska vara?
  • Hur vill jag må?
  • Finns det något jag skulle vilja göra som jag inte gör idag på grund av drogerna?
  • Vad skulle jag vilja göra med pengarna som jag idag använder till droger?

När du har bestämt dig för att förändra dina drogvanor finns hjälp att få och det finns saker du själv kan göra för att göra en förändring.

Vad kan du göra själv?

Det kan gå att ta sig ur ett beroende av droger utan någon speciell behandling. Många ändrar själv sina vanor, ofta med stöd av närstående.

  • Sätt upp mål. Bestäm i förväg hur mycket droger du får använda per tillfälle eller vecka.
  • Skriv ner vad du tar för droger och när du tar dem. Då får du bättre överblick och kontroll, dina framsteg blir också tydligare.
  • Tänk igenom vilka situationer eller vilket umgänge som innebär en risk för att du tar droger. Kan du ändra något?
  • Tänk igenom vilka alternativ du har till att använda droger. Ha en plan, var förberedd. Kan du göra något annat? Hitta andra lösningar.
  • Börja med en period helt utan droger. Efter en sådan period kan det vara lättare att förändra vanor.
  • Ta hjälp från dina anhöriga. Berätta att du vill sluta med droger. Säg att du skulle uppskatta hjälp.

Det är olika från person till person vad som fungerar bäst. Prova dig fram vad som fungerar för just dig. Men ha tålamod. Det kan vara svårt att sluta med droger. Det kan ta tid, men det går.

Det finns hjälp att få

  • Elevhälsan, studenthälsan eller en ungdomsmottagning om du är ung.
  • Du kan söka vård på vårdcentral eller annan mottagning inom Regionen.
  • Företagshälsovården om du har ett arbete.
  • Det finns hjälp att få via ideella organisationer, se länkar.
  • För dig som är folkbokförd i Mörbylånga kommun finns hjälp att få via kommunens socialtjänst, Individ- och familjeomsorgen. Om du vill veta mer om vilket stöd eller behandling som kan erbjudas utifrån just dina behov ta kontakt med oss inom Skadligt bruk och beroende.

Det finns stöd till dig som är anhörig eller vän

  • Det finns hjälp att få via ideella organisationer som till exempel Al-Anon och Alateen, Al-Anon familjegrupper och Alateen självhjälpsgrupper för tonåringar.
  • Droghjälpen, för dig som berörs av droger.
  • Via kommunens socialtjänst, Individ- och familjeomsorgen, finns hjälp att få genom exempelvis CRAFT. CRAFT är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp. Programmet bygger på kognitiv beteendeproblematik (KBT). Utgångspunkten är att du som anhörig har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed har god möjlighet att påverka honom eller henne. Om du är nyfiken på att veta mer ta kontakt med oss inom Skadligt bruk och beroende.

SAMMIK / SAMMIÖ

– Samverkan Mot Missbruk i Kalmar / Öland

Överenskommelse mellan lokalpolisområde Kalmar -Öland och beroendevården i respektive kommun.

Polisen kan vid misstanke om narkotikabruk erbjuda kontakt och en snabbare väg till stöd och hjälp. Vid medgivande lämnas kontaktuppgifter ut till boendekommunen som i sin tur kan erbjuda insatser, exempelvis samtal eller annan behandling.

Om en person under 18 år ertappas påverkad av narkotika underrättas alltid socialtjänsten i den aktuella kommunen då det är lagkrav.

Telefontider Skadligt bruk och beroende

Skicka e-post till vof@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Skadligt bruk och beroende

vof@morbylanga.se

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-07-13 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp