Till innehåll på sidan

Mobbning, trygghet och säkerhet

En kommun fri från våld

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”

Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

Våld kan förekomma överallt – i hemmet, på internet, i skolan och ute i samhället. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Mörbylånga kommun arbetar med projektet ”En kommun fri från våld”, som är en del av Kalmar läns regionala satsning ”ett Kalmar län fritt från våld”.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Beteenden av makt, våld och kontroll börjar ofta tidigt, ibland redan i ungas första relationer.

För att stoppa mäns våld mot kvinnor är arbetet mot killars våld mot tjejer ett av de  viktigaste stegen. För att få våldet att sluta och förebygga att det fortsätter är det viktigt att agera redan i ung ålder, när våldet börjar. Vi kan på så sätt också förebygga många av våldets allvarliga, i vissa fall dödliga, konsekvenser.

Mer än var fjärde kvinna har någon gång varit utsatt för våld, en av tre unga kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier, och 15 kvinnor i Sverige mördas årligen av sin partner.

Men det behöver inte vara så. Genom att reagera och agera när du hör saker som inte är okej, kan du vara med och bromsa ett beteende som på sikt kan leda till våld.

Är du kär för första gången?

Den första relationen kan komma olika tidigt i livet. För en del redan på högstadiet, för andra senare i vuxenlivet. Oavsett när relationen dyker upp kan känslorna som medföljer kännas nya och ovana. När vi blir kära för första gången kan känslor av svartsjuka, oro och nervositet dyka upp mycket starkare än vad vi tidigare varit vana vid. Det viktigaste att komma ihåg är att kärlek inte ska göra ont. Är du osäker på om du är i en bra relation? Ta hjälp av våra tips här nedan.

Vad är våld i ungas relationer?

Våld i ungas nära relationer är tyvärr mycket vanligt – var femte ung i Sverige har någon gång varit utsatt för våld i sin relation, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet, är det vanligast att en kille utövar våld mot sin flickvän, men det kan också se ut på andra sätt. Våld kan förekomma i alla slags relationer, som hetero-relationer, samkönade relationer och queera relationer.

Är du utsatt för våld i en relation?

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Vad är mobbning?

Mobbning är när någon blir dåligt behandlad flera gånger av samma personer. Det kan handla om utfrysning, elaka kommentarer, hot eller andra kränkningar. Ibland är mobbningen brottslig. Den som blir mobbad har rätt att få hjälp att få stopp på mobbningen. Och den som mobbar kan få hjälp att sluta.

Råd till dig som är utsatt för mobbning:

Det är aldrig ditt fel vad någon annan gör mot dig, och det finns hjälp att få.

  • Kom ihåg att du inte har gjort något fel, det är den eller de som mobbar dig som gör fel.
  • Berätta för en vuxen att du blir mobbad. Det kan vara en förälder, en lärare, en släkting, din tränare eller någon annan som du litar på.
  • Ta hjälp av en vän. Kanske kan ni tillsammans berätta för en vuxen vad du har varit med om.
  • Kom ihåg att alla situationer går att förändra, även denna.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-07-13 Publicerad: 2023-05-12 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp