Till innehåll på sidan

Energi, klimat och miljövård

Mörbylånga kommun arbetar målinriktat för ett hållbart samhälle.

För att nå dit behöver vi både arbeta med att minska den påverkan som kommunens verksamhet har på klimatet och med att anpassa verksamheter till ett klimat som förändras. Det handlar om att börja tänka annorlunda, t.ex. om konsumtion och livsstil, och om konkreta åtgärder.

Mörbylånga kommuns miljö- och klimatstrategi

Kommunens övergripande mål är att vara en miljömässigt hållbar kommun – för naturen, klimatet och människan innan år 2030. Vårt mål är att vara ett hållbart samhälle, med en välplanerad och klimatanpassad infrastruktur, och att fasa ut användandet av fossila bränslen samtidigt som vi blir självförsörjande på förnybar energi.

Hur vi ska nå dit kan läsas i Miljö- och klimatstrategi för Mörbylånga kommun och hur mycket energi som används i kommunens geografi idag och fördelningen mellan förnybar och fossil energi kan läsas i kommunens energibalans.

Kommunens mål är ambitiöst och innebär stora utmaningar men också möjligheter att vara en kommun med tydlig miljöprofil och krav på åtgärder som leder i målets riktning. De områden vi har arbetat mest med är att minska miljö- och klimatpåverkan från våra resor och transporter samt energieffektivisering och förnybar energi i de kommunala byggnaderna.

Kommunen ger dessutom gratis klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner som vill ha hjälp med hur de kan bidra. Samhällets omställning behöver engagemang från alla håll.

Koldioxidbudget

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat så att det blir varmare. Hittills har jorden blivit mer än en grad varmare jämfört med förindustriell tid. För att begränsa en temperaturökning på jorden som kommer att få allvarliga konsekvenser behöver vi minska våra utsläpp.

Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut i Mörbylånga kommun fram till 2045 för att Mörbylånga kommun som geografiskt område ska bidra till att nå målet om att medeltemperatur inte ska öka mer än 2°C, helst 1,5 °C, enligt Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten förutsätter en snabbare minskningstakt än det nationella klimatmålet, som också tar sikte på Parisavtalets mål. Rika länder har bättre förutsättningar att vidta snabba åtgärder och bör därför ta ett större ansvar för att minska utsläppen.

Mörbylångas koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Mörbylånga kommuns gränser.

Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå lite längre i sitt klimatarbete än att bara uppfylla de europeiska satta miljömålen.

I januari 2011 skrev Mörbylånga och Borgholms kommuner på avtalet. Därmed antog kommunerna utmaningen att sänka sina koldioxidutsläpp, göra en utsläppsinventering och åtgärdsplan för uthållig energi samt att dela våra erfarenheter och kunskaper med andra kommuner och städer för att gynna ett framgångsrikt gränsöverskridande klimatarbete. Tillsammans med Borgholms kommun har vi tagit fram en energiplan, en så kallad ISEAP.

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen och är egentligen öppet för både stora och små kommuner i hela världen, men majoriteten av de nästan 10 000 som hittills har skrivit under är belägna i Europa.

Kontakta vår miljö- och klimatstrateg

Om du vill veta mer om hur Mörbylånga kommun arbetar med energi- och klimatfrågorna kontakta vår Klimat- och miljöstrateg.

Kersti Rikka, Miljö- och Klimatstrateg

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-12 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp