Till innehåll på sidan

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett stöd för dina anhöriga som har behov av avlastning för att uträtta ärenden eller aktiviteter utanför hemmet.

Pojke som äter framför datorn

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett stöd för dina anhöriga som har behov av avlastning för att uträtta ärenden eller aktiviteter utanför hemmet. En avlösare tar tillfälligt över omvårdnaden om dig från anhörig.

Avlösning kan vara en förutsättning för att dina föräldrar ska kunna ägna sig åt dina syskon eller resa bort. Tillgången till avlösning kan också vara en förutsättning för att dina föräldrar ska kunna delta i en utbildning och få information om exempelvis behandling utan att du följer med.

Avlösarservice kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i föräldrahemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Vem kan få biträde av avlösarservice i hemmet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om avlösarservice i hemmet.

Vad kostar insatsen?

Insatsen är kostnadsfri.

Hur du ansöker

För dig som vill hjälpa andra

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om ett barn som behöver en kontaktfamilj/stödfamilj, en förälder som behöver avlösarservice eller person som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i fritidsaktiviteter.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN)

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Sanna Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschef Avlösarservice i hemmet

Verksamhet inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning (OFN).

Åsa Solberg, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-27 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp