Till innehåll på sidan

Natur

Naturen på södra Öland är unik i sitt slag. Här finns hela 50 naturreservat och ett världsarv!
Rest kalkstensflisa mitt på alvaret
Tingstad flisor. Rest kalkstensflisa mitt på Stora alvaret Foto: Matheus Tholin

Världsarvet södra Ölands odlingslandskap

Den största delen av Mörbylånga kommun utgörs av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Landskapet har formats av hur lantbrukare har använt det under tusentals år, inte bara till odling utan även till bete för sina djur. Det vidsträckta Stora alvaret, som lättast upplevs genom någon av de sammanlagt 14 mil av vandringsleder som tar dig genom landskapet, används fortfarande som betesmark. Det håller landskapet öppet, och bidrar till den fantastiska floran av såväl orkidéer som andra unika växter. 

Om du lockas av att uppleva någon av de hundratals fågelarter som passerar ön under året, kan en promenad längs strandängarna, som är en annan del av vårt världsarv, vara ett lämpligt utflyktsmål. Tänk på att det kan vara förbjudet tillträde till vissa områden under fåglarnas häckningsperioder. 

Alvaret och sjöängarna är inte de enda unika naturområdena inom Mörbylånga kommun. Mittlandsskogen som sträcker sig in i Borgholms kommun är en av Europas största sammanhängande ädellövskogsområden.  

Allemansrätt 

Vår svenska allemansrätt är fantastisk. Den gör det fritt fram att vandra, cykla, paddla kanot, plocka bär och tälta nästan var du vill. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet. På södra Öland är det bra att komma ihåg att det gäller andra regler i exempelvis naturreservat, och att vi har många fridlysta och rödlistade arter, som man måste ta hänsyn till när man vistas i vår fantastiska natur.  

Du får elda där det finns skyltar som säger att du får det, eller där det är förberett för eldning. Men du får inte elda direkt på klippor, alltså där marken är som en stor sten. Du får inte heller elda om det finns risk för brand. 

Du får tälta på många platser, men inte överallt. Kontrollera först att du får tälta. Om du vill tälta mer än en natt på samma plats, måste du också kontrollera att du får det. 

Du får röra dig nästan överallt i naturen, men inte på någons privata tomt. En tomt är som en trädgård. Där det ligger ett hus brukar det oftast finnas en tomt runt huset, så där får du alltså inte gå in. 

Du får öppna grindar och gå över staket (men inte till någons tomt). Kom ihåg att stänga grinden efter dig. 

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, men inte bryta kvistar på levande träd. Tänk på att det finns blommor och andra växter som är fridlysta. Det betyder att man inte får plocka dem. 

Du får ta med din hund i naturen. Men håll den helst i koppel, framför allt under vår och sommar. 

Du får bada nästan överallt, men inte vid någons tomt. Du får inte heller bada i områden som är till för att skydda fåglar eller sälar. 

Läs mer om Allemansrätten här

Naturreservat och skyddad natur

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. I Mörbylånga kommun finns nästan 50 naturreservat som Länsstyrelsen i Kalmar Län ansvarar för.

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är en del av vårt natur- och kulturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara de särskilda naturvärden som finns i området. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

Reservaten är populära besöksmål och är särskilt anpassade för besök med parkering, informationsskyltar och vandringsstigar. Vissa reservat är också tillgänglighetsanpassade och utrustade med toalett.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer i detalj om de reservat som finns i kommunen:

Naturkartan

I Mörbylånga kommun finns en fantastisk möjlighet att på ett enkelt sätt ge sig ut och upptäcka vår unika natur. I världsarvet på södra Öland går det knappt att undvika att befinna sig vid eller i närheten av en vandringsled, ett naturreservat, en fågellokal eller ett fornminne.

För att synliggöra detta och samtidigt uppmuntra fler till att ta del av det naturen har att erbjuda finns nu många av dessa platser och områden inlagda digitalt i Naturkartan. Via Mörbylånga kommuns guide på Naturkartan, antingen på webben eller med hjälp av naturkartans app, kan du tex få tips om närmaste vandringsled. Där får du såväl beskrivning av leden, hur du hittar dit och inte minst en möjlighet att se var på leden du befinner dig.

Du hittar Naturkartan här och det går även att ladda hem appen både via Iphone och Android.

Kontakta oss

Här når du oss som jobbar med världsarvet och naturkartan

Matheus Tholin, Natur- och fritidsutvecklare

Emma Rydnér, Världsarvssamordnare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-01 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Service
Gå till topp