Till innehåll på sidan
Bygga till

Altan

För att uppföra en altan så kan bygglov behövas beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett trädäck som uppförs direkt på marknivå kräver oftast inget bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

 • bygga en altan där altangolvet är lägre än 1,2 meter från marknivå.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än 1,2 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt
 • bygga en fristående altan där golvet är högre än 1,2 meter från marknivå på sin högsta punkt
 • bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare
 • bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel
 • Bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.

 

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du uppfyller följande kriterier:

 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Du kan även läsa mer om altaner på Boverkets hemsida!

Allt du behöver veta om bygglov för altan

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 8 500-14 900 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp