Till innehåll på sidan
Bygga nytt

Nybyggnad av flerbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus

 • Titta i kommunens karta vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta!

Allt du behöver veta om bygglov för flerbostadshus

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 45 100 - 106 800 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig
 • situationsplan på en nybyggnadskarta
 • markplaneringsritning
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • exteriörredovisning med illustrationer
 • arearedovisning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • parkeringsutredning
 • tillgänglighetsutlåtande
 • dagvattenutredning
 • bullerutredning
 • brandskyddsbeskrivning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp