Till innehåll på sidan

Lagen om valfrihetssystem

Mörbylånga kommun har beslutat om valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Utförare av hemtjänst

Mörbylånga kommun har beslutat om valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen Om Valfrihetssystem (LOV). Det betyder att privata företag har möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst. I dagsläget har ingen privat utförare ansökt, blivit godkänd och har ett aktivt avtal med kommunen. Därav är det för stunden enbart kommunal hemtjänst i Mörbylånga kommun som erbjuds till hemtjänsttagare.

Det är biståndshandläggare som beviljar insatser, därav kan inte utförare, privata eller kommunala, bestämma vad för insatser du får utan de utgår från beslutade insatser.

Tjänster som inte ingår i valfrihetssystemet enligt förfrågningsunderlaget är nattbesök, hemsjukvård samt trygghetslarm. Omvårdnadstjänster kan ske mellan 07.00-22.00 och servicetjänster kan ske mellan 08.00 – 17.00 av godkända privata utförare, men kommunens personal hanterar insatser under nätter samt alla trygghetslarm.

Historik

Mörbylånga kommun beslutade i april 2012 om att kommunen ska tillämpa LOV i hemtjänst, med start 1 september 2013. Förfrågningsunderlaget förändrades med några punkter under 2017. Främst gav förändringen möjlighet för företag att ansöka om enbart service- eller omvårdnadstjänster från att tidigare enbart kunnat ansöka om båda. Även geografiska förändringar genomfördes där det möjliggjordes för företag att begränsa sig till vissa områden, kommunen är uppdelad på fem områden. Därtill justerades ersättningsnivåerna i förhållande till just geografiskt område samt vilket slag av insatser som utfördes.

Privat utförare som vill ansöka?

Mörbylånga kommun har bestämt vilka krav som utförarna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven samt de villkor som gäller för uppdraget finns formulerade i ett förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. Alla sökande som uppfyller kraven kan bli godkända som leverantörer av hemtjänst i Mörbylånga kommun. Ansökan får lämnas in löpande.

Godkänd för hemtjänst enligt SoL hos IVO

För att kunna ansöka i Mörbylånga kommun krävs att ni har ett tillståndsbevis utfärdat av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Enligt IVO är handläggningstiden för ett nytt ärende ca 4 månader och en ansökan kostar 30 000kr. De utreder och bedömer alla verksamhetens delar, för att säkerställa att förutsättningar finns för att verksamheten ska kunna bedrivas med god kvalitet.

Förfrågningsunderlag samt bilagor

Om du har frågor eller önskar mer information kontakta oss via

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-12-18 Publicerad: 2023-07-17 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp