Till innehåll på sidan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrade krävs att du har ett särskilt tillstånd synligt i din vindruta. Parkeringstillståndet ansöker du om i den kommun där du är folkbokförd i. Parkeringstillståndet kan inte godkännas för tillfälliga/kortvariga funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Parkeringstillstånd 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på gator och offentliga platser och regleras i Trafikförordningen 1998:1276. Även om en person har ett funktionshinder är det inte säkert att funktionsnedsättningen bedöms medföra sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig som avses i Trafikförordningen och som krävs för att får ett särskilt parkeringstillstånd beviljat.
Parkeringstillstånd kan inte godkännas för tillfälliga/kortvariga funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

En person som är rörelsehindrad kan ansöka om parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare den plats som ska besökas.
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs i kommunen där personen är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommunen där du befinner dig. 

I första hand gäller parkeringstillstånd för dig som kör bilen själv, syftet är att du ska kunna ta dig till och från din bil inom rimligt avstånd till service. Om du inte kör bilen själv har du som passagerare oftast möjlighet att bli skjutsad till entrén. 

Tillståndet ska vara i original och placeras på insidan av fordonets vindruta, ska vara väl synligt utifrån. 

Tillstånd som missbrukas och inte används på rätt sätt kan återkallas. 

 

Trafikförordningen 1998:1276

E-tjänst

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Blankett finns att hämta

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp