Till innehåll på sidan

Efterlevandestöd vid suicid

I Kalmar län finns sedan juli 2022 möjlighet till stöd för länsinvånare som drabbats av en närståendes suicid, ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd.

Stödet ges både till vuxna och barn (förskoleålder till 17 år). Det är Region Kalmar Län tillsammans med Kommunförbundet som tagit fram en länsgemensam rutin som syftar till att förebygga psykisk ohälsa för efterlevande vid suicid.

Efterlevande till en person som har tagit sitt liv befinner sig i en krissituation och har stort behov av stöd. Inte bara i den omedelbara situationen (akuta skedet) men också efteråt (uppföljande skedet). Sorgen vid suicid skiljer sig från andra plötsliga dödsfall i det att skuld, skam och ilska ofta förekommer.

Det är inte heller ovanligt att personer runt den efterlevande tar avstånd. Av rädsla att säga fel saker eller för att göra den efterlevande påmind om vad som har hänt. Detta sammantaget gör att efterlevande själva löper ökad risk för psykisk ohälsa och suicid. Att aktivt följa upp och ge stöd är därför en viktig suicidpreventiv insats.

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-07-07 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp