Till innehåll på sidan

Gårdby 2:24 med flera

Planområde
Planområde

Beslut om positivt planbesked fattades den 2021-04-15 av samhällsbyggnadsnämnden. Samrådshandlingar upprättas nu och samråd beräknas ske hösten 2023.

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder och en förskola.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-01 Publicerad: 2023-05-02
Gå till topp