Till innehåll på sidan
Marklov

Träd

Om du vill fälla eller plantera träd inom område med detaljplan kan du behöva marklov.

Bygglov kan behövas

Du behöver marklov

  • för trädfällning eller trädplantering om detaljplanen eller områdesbestämmelser kräver det.

Du behöver inte marklov

  • för att fälla eller plantera träd utanför detaljplanerat område.

Du kan behöva andra tillstånd:

  • Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildskydd eller på annat sätt är skyddad natur till exempel alléer eller större ekar.

Jag vill läsa mer hos Länsstyrelsen Kalmar!

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om marklov hos Boverket!

Allt du behöver veta om marklov för träd

Handläggningstid: 1-10 veckor
Kostnad: ca 13 400- 16 700 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan på en tomtkarta
  • fotografier
  • beskrivning av åtgärden
  • förslag till kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp