Till innehåll på sidan
Fasadändring

Tilläggsisolera

Om du vill tilläggsisolera ditt bostadshus räknas det som en fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att göra en balkong eller inglasning, byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om tilläggsisolering hos Boverket!

Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring

Handläggningstid: 1-10 veckor
Kostnad: ca 10 600- 20 200 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan  via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan på en baskarta
  • byggnadsritningar för den aktuella åtgärden
  • exteriörredovisning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp