Till innehåll på sidan

Miljöskydd

Vi behöver alla skydda människors hälsa och miljön från föroreningar, kemikalier och andra störningar så som buller och vibrationer. Allt liv har rätt att finnas till utan att skadas. Vi hjälper dig gärna att göra rätt!

Miljöbalken

Att byta ut farliga kemikalier och minska avfallsmängder är något som både privatpersoner och företag har en skyldighet att arbeta för enligt lagstiftningen Miljöbalken. Syftet med miljöbalken är att bidra till en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Tillsyn

Miljöverksamheten arbetar med tillsyn av industrier och andra verksamheter så som bensinstationer och avloppsreningsverk som kan påverka människors hälsa eller miljö. Förebyggande insatser görs för att minska och förebygga olika miljöstörningar. Har ett område blivit mycket förorenat kan det behöva saneras.

Tillstånd

Verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken för att få drivas.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha rådgivning!

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp