Till innehåll på sidan

Del av Färjestaden 1:153 med flera (centrum)

Plangräns
Plangräns

I framtiden kan västra Färjestaden omvandlas till en myllrande kvartersstad med ett samlat centrum. Här kan boende och besökare möta byggnader och gröna offentliga rum som bidrar till ett tätare, mer levande och gångvänligt samhälle.

Processen för detaljplan. Planen är under samråd.
Processen för detaljplan. Planen är under samråd.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp