Till innehåll på sidan

Gårdby skola

Den lilla skolan med det stora hjärtat. Gårdby skola ligger i nordöstra delen av Mörbylånga kommun i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Vår skola är en öppen plats och en naturlig del av samhället. Verksamheten präglas av omsorg, nyfikenhet, fantasi, lek och glädje. Här arbetar vi tillsammans, elever, föräldrar och personal, för en trygg och kreativ arbetsmiljö, där hjärna, hjärta och hand samspelar med varandra. Vi arbetar tillsammans för en verksamhet där vi skapar största utrymme för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Valspråk

Vi har som valspråk för vår skola valt: ”Den lilla skolan med det stora hjärtat”. Detta innebär för oss på Gårdby skola:

  • Alla duger som man är och alla bryr sig om barnen
  • Vi ser alla och har stora möjligheter att bekräfta varje barn
  • Vi tar tiden att sätta sig in i elevernas problem
  • Vi är rädda om och tar hänsyn både till varandra och till miljön
  • Vi tar eleverna på allvar och alla bryr sig om alla
  • Alla känner alla och anonymiteten finns inte
  • Vi känner stolthet för vår skola
  • Vi har en samsyn kring våra barn

Läge

Gårdby skola ligger i nordöstra delen av Mörbylånga kommun i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Gårdby skola har ca 140 elever i år F-6 och där arbetar klasslärare, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger, slöjdlärare, vaktmästare, lokalvårdare och skolmåltidsbiträden. Gårdbyskolans fritidshem består av två avdelningar, en för de yngre eleverna och en för de äldre.

Vi har en mycket fin skolgård med en liten skog där barnen bygger kojor och en stor gräsplan för lek och bollspel. Runt skolan finns fina områden för utflykter och naturstudier.

Bredvid skolan finns Gårdby förskola med sina tre avdelningar Brisen, Östanvind och Fåken. Där har vi en gammaldags trädgård med en härlig lekmiljö som inspirerar barnens kreativitet och fantasi.

Historik

Skolan och förskolan ligger 3 km från havet och 2 km från Stora Alvaret på den grusås som kallas Östra landborgen. Den bildades en gång av Littorinahavet. I vår närmiljö finns gott om historiska minnesmärken från sten-, brons- och järnålder.

Sedan 1852 har det funnits flera olika skolhus men de nuvarande är från 1929 och 1982. Skolan har haft olika namn såsom Sandgårdsborgs Folkskola och Sandby/Gårdby skola. Det nuvarande namnet fick skolan på 1970-talet.

Namnet Gårdby kommer av ordet gorr som betyder sankmark och har alltså inget med gård att göra. Skolan ligger mitt i en rik jordbruksbygd.

År 2003 genomgick hela den gamla skolbyggnaden en totalrenovering och fick nytt kök och större matsal samt en uppfräschning av klassrummen. Sommaren 2007 har fasaden på nya skolan renoverats och målats om. 2013 fick det Södra skolhuset en övervåning och förskolan utökades med en avdelning.

Rektorsexpeditionen finns i ”Hjärtat”, den nyaste byggnaden på skolgården. Skolsköterskeexpeditionen är inrymd på övervåningen i förskolans östra hus.

Kontakt Gårdby skola

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, elevhälsa, administration och kök.

Merima Hodzic, Skoladministratör

Sofie Jonasson, Skolsköterska

Jesper Almgren, Skolkurator

Gårdby skola – kök

Kontakt Gårdby skolas fritidshem

Här hittar du telefonnummer till fritidshemmet.

Gårdby skola – fritidshem

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-13 Publicerad: 2023-05-09 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp