Till innehåll på sidan
Komplementbyggnad

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt.  En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter.

Friggebod

Attefallshus

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för komplementbyggnad

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 9500 - 14 900 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • anmälan av kontrollansvarig.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp