Till innehåll på sidan

Förorenade områden

En plats där mängderna av föroreningar är högre än vad som naturligt förekommer i omgivningen och som riskerar att skada människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden.

Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, en byggnad eller en anläggning.

Förorenade områden kan ha uppstått genom att industriverksamheter och andra miljöfarliga aktiviteter lämnat efter sig föroreningar. Föroreningarna kan vara gamla och ha orsakats av nedlagda verksamheter. Det är inte säkert att man kan se på platsen att det finns föroreningar kvar.

I samband med nybyggnation, rivning eller grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker en förorening. Den som upptäcker eller orsakar en förorening är skyldig att kontakta miljöverksamheten på kommunen. Om det är en akut förorening som riskerar att sprida sig ska Räddningstjänsten kontaktas.

Tecken på förorening

Främmande lukt – finns förorening av eldningsolja eller diesel kan det ofta kännas på lukten vid höga halter när man gräver i marken.

Avvikande färg – oljeföroreningar kan till exempel. färga jord mörk. Rester av eldning kan ibland ses som svarta inlagringar i marken.

Främmande föremål/skräp – olika främmande föremål kan vara tecken på att marken fyllts ut med avfall.

Upplysningsskyldighet och anmälan

Om en förorening behöver åtgärdas ska en anmälan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden (eller länsstyrelsen om den är tillsynsmyndighet). Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas 6 veckor innan arbetet påbörjas. Miljöverksamheten i Mörbylånga kommun kan hjälpa till med att bedöma om anmälan ska lämnas till kommunen eller till länsstyrelsen.

Olika typer av schaktmassor kan vara förorenade. För att använda schaktmassor i anläggningsarbeten krävs oftast en anmälan till miljöverksamheten. Ta en tidig kontakt med miljöverksamheten och fråga vad som gäller.

Ansvar

Ansvaret för att ta hand om föroreningsskador har i första hand den/de som har förorenat. Ibland finns denna inte kvar, exempelvis vid konkurs, och då kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om du köper en fastighet är det därför viktigt att ta reda på om någon tidigare verksamhet kan ha förorenat marken. Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i ett område där du har upptäckt en förorening.

Du kan gå in på Länsstyrelsens sida om förorenade områden. Bland annat finns en karttjänst där du kan se de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i Kalmar län:

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-02-13 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp