Till innehåll på sidan

Tillfällig vistelse i kommunen

Är du sommargäst eller vill du komma och bo i vår kommun tillfälligt men behöver stöd och omsorg? Tänk på att du i god tid behöver prata med biståndshandläggare eller ansvariga sjuksköterska i din hemkommun.

För dig som ska bo tillfälligt i vår kommun

Vi behöver ha in ansökan från din kommun minst två veckor i förväg, och innan dess ska din kommun hinna gå igenom ditt ärende.

Hör av dig till din kontakt för de insatser du har i din hemkommun. Har du hemtjänst ska du till exempel kontakta din biståndshandläggare, har du medicinska insatser ska du kontakta din sjuksköterska.

Tänk på att:

  • Du behöver själv tänka på att ha med dig dina hjälpmedel till din sommarbostad.
  • I mån av tillgång kan du hyra hjälpmedel (vårdsäng eller rullstol) av Hjälpmedelscentralen KHS på telefonnummer 010-352 00 00.
  • Du ansvarar själv för att ta med dig läkemedel, div omläggningsmaterial och inkontinenshjälpmedel. Din hemregion/-kommun ansvarar för att ordinera detta.

Denna sida är under konstruktion. Behöver du hjälp eller har frågor om vad som gäller? Ring till vårt service center så kan de hjälpa dig vidare. Ni når dem via telefon 010 – 354 70 00.

För dig som arbetar i hemkommunen

För att på bästa sätt kunna tillgodose omsorgsbehovet för de personer som tillfälligt vistas i Mörbylånga kommun behövs planering och samverkan mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Vi behöver få in er beställning/förfrågan så snart det är möjligt, senast 14 dagar innan ankomst, för att kunna planera och möjliggöra bästa vistelse i vår kommun.

För dig som arbetar med HSL-uppdrag

Kontakta enhetschef i Mörbylånga kommun för hälso- och sjukvård via mail eller telefon för en förfrågan innan ansökan skickas in via e-tjänst. Vi behöver få kontakt senast 14 dagar innan planerad vistelse i vår kommun. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Ansökan tas sedan emot via e-tjänsten och behandlas av hemsjukvården. När vi godkänt ansökan, upprättas ett avtal mellan Mörbylånga kommun och den ansvarige vårdgivaren i bosättningskommunen

Tänk på att:

  • Er beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning och vara anpassat till det boende som personen har i vår kommun. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir större än i det ordinarie hemmet om det finns trappor, om dusch- och badrum är mindre än i den vanliga bostaden etc.
  • Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp t.ex. med läkemedel ska egenvårdsintyg medfölja beställningen.
  • Vid en förlängning av vistelsetid görs en ändring i befintligt ärende som finns i E-tjänsten och ska vara oss tillhanda senast 14 dagar innan ny period.
  • Avbeställning av planerad vistelse/larm ska ske senast 14 dagar innan beställt ankomstdatum, annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum.

Avgifter

Du som tillfälligt bor hos oss betalar avgifterna som din kommun har för stöd och omsorg. Vi fakturerar din kommun månadsvis och din hemkommun fakturera sen dig för de insatser du får i vår kommun. Prata med din handläggare eller sjuksköterska för mer information om hur det fungerar hos er.

Du som biståndshandläggare eller sjuksköterska beställer insatser vid tillfällig vistelse i Mörbylånga kommun via e-tjänsten och du kan följa ärendet via e-post/e-tjänsten.

Hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter vid beställning för HSL-insatser.

Marion Rasmussen Nilsson, Enhetschef för sjuksköterskorna, Hemsjukvård

Ingegerd Sjöstrand, Enhetschef för rehab-enheten

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-02-22 Publicerad: 2023-04-17 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp