Till innehåll på sidan
Bygga nytt

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus

  • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för nybyggnad

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 27 600 - 30 800 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • anmälan kontrollansvarig
  • situationsplan på en nybyggnadskarta
  • markplaneringsritning
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • exteriörredovisning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp