Till innehåll på sidan

Så arbetar vi med landsbygdsutveckling

Alla samhällen och byar i Mörbylånga kommun, med undantag för Färjestaden, betraktas landsbygd, är landsbygd och därför är det en självklarhet för Mörbylånga kommun att aktivt satsa på landsbygdsutveckling.

Landsbygdsutveckling i Mörbylånga kommun 

Alla samhällen och byar i Mörbylånga kommun, med undantag för Färjestaden, betraktas som landsbygd och därför är det en självklarhet för Mörbylånga kommun att aktivt satsa på landsbygdsutveckling.   

Resurserna som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka hela kommunens attraktionskraft. Därför vill vi arbeta för att utveckla landsbygden och göra det möjligt att kunna bo, verka och försörja sig där. 

Hur arbetar vi med landsbygdsutveckling i Mörbylånga kommun? 

  • Föreningar och eldsjälar är våra viktigaste kanaler för utveckling av landsbygden 
  • Dialog och ”verkstad” om det lilla till det stora som är viktigt för landsbygden. 
  • Föreningar som har en idé om hur de vill utveckla något i sin lokala miljö kan söka Landsbygdspeng. Landsbygdspengen är Mörbylånga kommuns satsning så att gemensamma idéer kan bli lokala utvecklingsprojekt 

Landsbygdspeng

Syftet med landsbygdspengen är att stödja föreningar som vill skapa utveckling i sina bygder. Med utveckling menas att stärka bygdens attraktivitet för boende, verksamma och besökare, öka sammanhållningen och engagemanget i lokalsamhället samt att bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Landsbygdspengen delas ut två gånger per år. På våren är ansökningsperioden 15 mars till 15 april och på hösten 15 oktober till 15 november. Om föreningen som söker har annan medfinansiering kan den bli beviljad upp till 150 000 kr.

Landsbygdsutvecklare

För att stärka utvecklingen på landsbygden har Mörbylånga kommun en landsbygdsutvecklare som arbetar för att stärka landsbygdens utveckling. Landsbygdsutvecklaren jobbar bland annat med att: 

  • Hjälpa lokala grupper, föreningar och företagare som vill arbeta med lokal utveckling.
  • Lyssna och föra dialog. 
  • Stärka kommunens interna arbete på landsbygden. 
  • Samordna och samverka med myndigheter samt kommunens olika verksamheter och ansvar i frågor som berör landsbygden. 
  • Inspirera till ökat lokalt engagemang. 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring landsbygdens utveckling kontakta gärna: 

Stefan Ahlgren, Landsbygdsutvecklare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-09 Publicerad: 2023-05-05 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp