Till innehåll på sidan
Bygga till

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Om du vill göra en ändring på din byggnad som innebär att du bygger ut eller bygger till något, kan du behöva bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
  • bygga ovanpå befintlig byggnad
  • bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak.

Du behöver inte bygglov för en attefallstillbyggnad:

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter bruttoarea utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked.

Attefallstillbyggnad

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om tillbyggnad hos Boverket!

Allt du behöver veta om bygglov för tillbyggnad

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 8500 - 14 900 kronor

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan på tomtkarta
  • byggnadsritningar , som plan-, fasad- och sektionsritningar.

I vissa fall behöver du även följande handlingar  

Anmälan av kontrollansvarig (om det du vill göra är lite mer omfattande).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp